Náš príbeh

Príbeh OZ Pestrec

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami ...

Ale nie, príbeh OZ Pestrec nie je až taký poetický. Za zrodom nášho OZka stojí projekt Bez obalu!, ktorý zakladajúca členka Žofka realizovala v rámci Sokratovho inštitútu (ktorý inak veľmi odporúčame).

Projekt Bez obalu! sa venoval znižovaniu odpadu v 8 bratislavských domácnostiach „na mieru“. S každou domácnosťou Žofka pracovala okolo 4 mesiacov a podľa ich možností a potrieb sa predchádzalo vzniku odpadu a hľadali sa alternatívy rôznych produktov, nakladania s odpadom, atď. Každé zhruba 3 týždne si členovia domácnosti stanovovali uskutočniteľné výzvy, ako napr. nekupovať vodu v plastových fľašiach, používať vrecká a tašky na nákupy a pod. Tým boli osobne zodpovední za výsledok projektu u nich doma.

Cieľom projektu bolo ukázať, že odpad sa dá znížiť veľmi jednoduchým spôsobom bez obmedzovania sa a zároveň podčiarknuť našu osobnú zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Uvedomiť si, že spoluvytvárame prostredie, v ktorom žijeme, že sme schopní robiť male-veľké zmeny a že treba začať od seba.

Výsledky projektu boli skvelé, nakoľko z 8 domácností na začiatku kompostovala len jedna, na konci ich bolo 6. Nakoľko biologicky rozložiteľný odpad tvorí od cca 40-60% odpadu domácností išlo o skvelú zmenu s nakladaním odpadov. Rovnako projekt poskytol zapojeným množstvo tipov kde, ako a čo nakupovať, aké sú alternatívy jednorazových produktov, ale myslím, že im celkovo rozšíril ekologické zmýšľanie. Počas 4 mesiacov sa preberali aj iné témy súvisiace so životným prostredím ako je strava, nakupovanie oblečenia, doprava a pod. Snaha znižovať odpad v domácnosti je skvelá, ale tam by náš záujem o zlepšenie stavu planéty nemal končiť.

A tu sú dôkazy, že neklameme :)

Po veľkom úspechu projektu Bez obalu! sme rozmýšľali, čo ďalej...

Keďže sme už dlhšie uvažovali o zmene životného štýlu a o žití bližšie v prírode a zároveň sme sa chceli naplno venovať environmentalistike, nakoľko vnútorne veríme, že to má zmysel, rozhodli sme sa presťahovať do prírody a založiť ....(chvíľka napätia).... OZ Pestrec.

Aby sme mohli nenásilnou formou vzdelávať, približovať deťom aj dospelým krásu, silu,ale aj krehkosť prírody a životného prostredia inšpiratívnym spôsobom. Snažíme sa žiť to, čomu veríme a dúfame, že aj našou „troškou“ prispejeme k osvete a k čistejšej planéte aj o 50 rokov.