Náš príbeh

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami …

Ale nie, príbeh OZ Pestrec nie je až taký poetický. Za zrodom nášho OZka stojí projekt Bez obalu!, ktorý zakladajúca členka Žofka realizovala v rámci Sokratovho inštitútu (ktorý inak veľmi odporúčame).

Projekt Bez obalu! sa venoval znižovaniu odpadu v 8 bratislavských domácnostiach „na mieru“. S každou domácnosťou Žofka pracovala okolo 4 mesiacov a podľa ich možností a potrieb sa predchádzalo vzniku odpadu a hľadali sa alternatívy rôznych produktov, nakladania s odpadom, atď. Každé zhruba 3 týždne si členovia domácnosti stanovovali uskutočniteľné výzvy, ako napr. nekupovať vodu v plastových fľašiach, používať vrecká a tašky na nákupy a pod. Tým boli osobne zodpovední za výsledok projektu u nich doma.

Cieľom projektu bolo ukázať, že odpad sa dá znížiť veľmi jednoduchým spôsobom bez obmedzovania sa a zároveň podčiarknuť našu osobnú zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Uvedomiť si, že spoluvytvárame prostredie, v ktorom žijeme, že sme schopní robiť male-veľké zmeny a že treba začať od seba.

Výsledky projektu boli skvelé, nakoľko z 8 domácností na začiatku kompostovala len jedna, na konci ich bolo 6. Nakoľko biologicky rozložiteľný odpad tvorí od cca 40-60% odpadu domácností išlo o skvelú zmenu s nakladaním odpadov. Rovnako projekt poskytol zapojeným množstvo tipov kde, ako a čo nakupovať, aké sú alternatívy jednorazových produktov, ale myslím, že im celkovo rozšíril ekologické zmýšľanie. Počas 4 mesiacov sa preberali aj iné témy súvisiace so životným prostredím ako je strava, nakupovanie oblečenia, doprava a pod. Snaha znižovať odpad v domácnosti je skvelá, ale tam by náš záujem o zlepšenie stavu planéty nemal končiť.

A tu sú dôkazy, že neklameme 🙂

Po veľkom úspechu projektu Bez obalu! sme rozmýšľali, čo ďalej…

Keďže sme už dlhšie uvažovali o zmene životného štýlu a o žití bližšie v prírode a zároveň sme sa chceli naplno venovať environmentalistike, nakoľko vnútorne veríme, že to má zmysel, rozhodli sme sa presťahovať do prírody a založiť ….(chvíľka napätia)…. OZ Pestrec.

Aby sme mohli nenásilnou formou vzdelávať, približovať deťom aj dospelým krásu, silu,ale aj krehkosť prírody a životného prostredia inšpiratívnym spôsobom. Snažíme sa žiť to, čomu veríme a dúfame, že aj našou „troškou“ prispejeme k osvete a k čistejšej planéte aj o 50 rokov.