Environmentalistika pestrou formou

Environmentalistika
p e s t r o u
formou

Aktuálne sa stretneme:

Divadelná Nitra 2024 OC Centro Nitra 11. jún 2024

WORKSHOP s názvom “Naši kamaráti stromy”🌳. Workshop je určený primárne pre deti na prvom stupni ZŠ. Zameraný je na scitlivovanie sa voči prírode a najmä stromom. Táto akcia je interaktívna, takže deti sa veľa zapájajú, skladajú, tvoria a komunikujú. Počet miest obmedzený.

KOZA fest 2024 HidePark Nitra 15. jún 2024

Na festivale Komunitnej záhrady KoZa Vám predstavíme čo je to rastlinná strava a aké má pre nás a pre planétu výhody. Tiež sme si pre detičky pripravili interaktívny workshop o rastlinkách a raste s názvom: Na začiatku bolo semienko... Tešíme sa na Vás!

Pre školy

Ponúkame zážitkové učenie envirovýchovy pre najmenších, školákov aj stredoškolákov

Pre úrady

Firmám a samosprávam ponúkame konzultačnú činnosť a realizáciu firemných podujatí

Pre verejnosť

Venujeme sa prednáškovej činnosti hľadom životného prostredia pre pestré skupiny

V OZ Pestrec staviame na interakcii a diskusii.

Všetky naše aktivity sa snažime robiť tak, aby sme sa vzájomne počúvali. Či už ide o najmenšie deti v rámci envirovýchovy alebo politikov v samospráve, kladieme dôraz na to, aby sme si vždy vypočuli nápady, myšlienky a inšpirácie a spoločne dosiahli stanovený cieľ.

realizovanýchprednášok
0 +
navštívených škôl
0 +
realizovaných projektov
0
pestrej zábavy
0 %

Naše projekty finančne podporili:

Máme radi kultúru. 
Sme hrdými partnermi Asociácie Divalenej Nitry 2024.
Srdečne Vás pozývame do divadla aj mimo neho. 

Viac tu: https://nitrafest.sk/