Pestrec

Environmentalistika pestrou formou

Aktuálny projekt:
Kamaráti stromy

Úspešne sme zavŕšili projekt Kamaráti stromy.

Projekt Kamaráti Stromy, financovaný Zeleným vzdelávacím fondom SAŽP, interaktívnym spôsobom informoval študentov 1. stupňa základných škôl o živote stromov, ich obrovských prínosoch pre prostredie a biodiverzitu a celkovo o ich prínosoch pre planétu.

Viac info na tomto linku.

Aktuálny projekt:
Potopí nás klimatická kríza?

Momentálne sa naplno venujeme projektu Potopí nás klimatická kríza?.

V rámci projektu premietame skvelý dokument Po nás potopa na základných a stredných školách v NR kraji.

Naše aktivity

Envirovýchova

Ponúkame zážitkové učenie envirovýchovy na školách

Prednášky

Venujeme sa prednáškovej činnosti o ekológii pre pestré skupiny

Poradenstvo

Poskytujeme enviro poradenstvo a konzultačnú činnosť pre samosprávy a firmy

Chcete sa o nás dozvedieť ešte viac?