Pestrec

Environmentalistika pestrou formou

Aktuálny projekt:
Potopí nás klimatická kríza?

Momentálne sa naplno venujeme projektu Potopí nás klimatická kríza?.

V rámci projektu premietame skvelý dokument Po nás potopa na základných a stredných školách v NR kraji.

Naše aktivity

Envirovýchova

Ponúkame zážitkové učenie envirovýchovy na školách

Prednášky

Venujeme sa prednáškovej činnosti o ekológii pre pestré skupiny

Poradenstvo

Poskytujeme enviro poradenstvo a konzultačnú činnosť pre samosprávy a firmy

Chcete sa o nás dozvedieť ešte viac?