Časové nazeranie na svet z pohľadu rôznych vekových skupín

Pestrec/ marec 19, 2019/ Pestrô

Rád by som s vami zdieľal jednu myšlienku, ktorá mi už dlhšie behá hlavou a ktorú som mal možnosť pozorovať na mojich blízkych ale aj vzdialených. Totiž mám pocit, že ľudia majú tendenciu žiť určitým spôsobom podľa toho, v akom životnom obodbí sa nachádzajú. Mladí ľudia podľa mňa žijú prítomnosťou. Je to určite spôsobené tým, že v tomto veku sa mladí z hľadiska svojich potrieb opierajú o svojich rodičov, taký…

Moje zážitky z tmy

Pestrec/ marec 19, 2019/ Pestrô

Rád by som sa s vami podelil o moje dojmy a zážitky z pobytu v tme. Táto “moja tma” sa konkrétne nachádzala v Zaježovej, vo vzdelávacom centre, kde majú k dispozícii dva domčeky na pobyt v tme a jeden odľahlý domček na pobyt v ústraní a samote. A aké to bolo? Úžasné !!! Nechcem sa priveľmi rozpisovať, nakoľko je to vždy pre každého individuálna skúsenosť, len si dovolím uviesť tri…