Environmentalistika pestrou formou

O nás

Občianske združenie Pestrec vzniklo ako výsledok cesty nášho osobného života, smerovania a filozofie. Rozhodli sme sa aktívne prispieť k ochrane životného prostredia, k čomu nás motivovala aj účasť na Sokratovom inštitúte.

Robíme to, čomu sami veríme a čo žijeme, autentickejšie to už ani nemôže byť 🙂Nie je to pre nás práca,        ale poslanie.

Tešíme sa , keď sa o tom presvedčíte sami!

Žofia

Žofia je členka Výboru a v našom OZku sa venuje viacerým pestrým témam, najviac ju však baví envirovýchova - či už s malým deťmi alebo s dospelými

Michal

Michal je predsedom združenia a členom Výboru. Z aktivít ho najviac baví projektový manažment a rád sa tiež venuje poradenskej činnosti