Environmentalistika pestrou formou

Aktivity

Envirovýchova

Ponúkame zážitkové učenie envirovýchovy pre najmenších, školákov a aj pre stredoškolákov. 

Príklady realizácii:

Interaktívny video workshop pre stredoškolákov, ale aj dospelých, o rizikách klimatickej krízy a o nás samotných. Cielené na kritické myslenie, argumentačné schopnosti a zvýšenie povedomia o klimaticej kríze. V spolupráci s mladými slovenskými filmármi a ich filmom Po nás potopa.

Zábavný edukatívny workshop pre deti prvého stupňa zameraný na scitlivovanie detí voči stromom. Hravou formou si povieme o fascinujúcom živote stromov nad zemou aj pod zemou a spoločne zistíme, že sme si viac podobní než si myslíme.

Edukatívny workshop o znečistení mora odpadmi. Pre deti od prvého stupňa do cca 13 rokov. Zameraný na scitlivovanie sa dopadov nášho správania na prírodu. Spojený s recyklačnými aktivitami.

Zároveň pripravujeme ad hoc workshopy pre školy alebo iné vzdelávacie inštitúcie na rôzne téme, ako napr. biodiverzita, hmyz a jeho úloha, dopadny rýchlej módy atď.

Firemné podujatia

Myslíme si, že práve firemné podujatia, rodinné dni alebo teambuildingy sú skvelým miestom na inšpiráciu a prinášanie ekologických tém hravou formou. Máme skúsenosti s Family Days pre firmu O2, s kreatívnymi workshopmi vrámci Bratislavských mestkých dní, spoluprácu  BKIS a aj teambuildingy pre rôzne firmy. 
Radi Vám pripravíme workshopy na mieru.

Prednášky

Pravidelne realizujeme prednášky o najrôznejších témach vrámci kultúrnych, ekologických, detských a iných podujatí. Od jedlej zmeny, cez tému odpadov,  života bez odpadov až po klimatickú zmenu.
Radi zavítame aj k Vám ! 🙂

Poradenstvo

Poskytujeme enviroporadenstvo a konzultačnú činnosť pre samosprávy a firmy