Environmentalistika pestrou formou

Aktivity

Envirovýchova

Ponúkame zážitkové učenie envirovýchovy pre najmenších, školákov a aj pre stredoškolákov

Poradenstvo

Poskytujeme enviroporadenstvo a konzultačnú činnosť pre samosprávy a firmy

Prednášky

Venujeme sa aj prednáškovej činnosti ohľadom životného prostredia pre pestré skupiny

Firemné podujatia

Vieme vám pripraviť ekologický program a aktivity na Vaše firemné podujatie či family day