Ekoporadenstvo / Mentoring

V rámci poradenstva a mentoringu ponúkame tri produkty a to:

  • ZERO IMPACT
  • Zero waste mentoring a
  • Zelené úradovanie

ZERO IMPACT

Videli ste film Drtivý dopad (Grave impact)? Tak Zero Impact (Nulový dopad) je jeho presným opakom.

Ide o komplexný balík opatrení, ktorých cieľom je zníženie Vašej ekologickej stopy na najnižšiu možnú mieru,  rešpektujúc pritom Vaše potreby a Vaše reálne možnosti.

Zero Impact Vám využijete najmä vtedy, pokiaľ sa Vám darí napr. znižovať odpad, ale neviete si dať rady v rámci ekologizácie vlastnej dopravy alebo spotreby energie a vody v domácnosti.    

Aby jednoducho nenastala taká situácia, že budete vzorne aplikovať princípy zero waste, no potom nechtiac prepálite a kúpite si nové auto alebo pôjdete na predĺžený víkend letecky do Ríma.

Opatrenia zahŕňajú najmä dopravu, nakupovanie, stravovanie, nakladanie s odpadmi, ale aj bývanie a s ním spojenú spotrebu energie, vody a elektriny.

Pre koho sú tieto aktivity určené:

Jednotlivci, domácnosti, spoločnosti, firmy, organizácie, úrady a/alebo inštitúcie, ktoré chcú fungovať ekologickejšie, uvedomujú si svoju spoločenskú zodpovednosť a zároveň majú záujem znížiť náklady.

Zero waste mentoring

Zero Waste Mentoring je určený pre všetkých, ktorí majú záujem znížiť množstvo odpadu u nich doma. Vychádza z úspešného projektu a pokračuje ďalej, zatiaľ individuálnou formou s konkrétnou domácnosťou.

V praxi mentoring vyzerá prebieha priamo s členmi domácnosti podľa ich individuálnych potrieb a očakávaní. Domácnosti si postupne nastavujú “odpadové” ciele a my mu poskytujeme rady a tipy ako so zostávajúcim odpadom naložiť.

Pre koho sú tieto aktivity určené:

Pre všetkých, ktorí majú záujem niečo sami zmeniť svojim novým prístupom k odpadu. V prípade záujmu o individuálny Zero Waste Mentoring nás prosím kontaktujte.

Zelené úradovanie

“Zelené úradovanie” je obdobou “zero waste mentoringu”, ktoré je ale na rozdiel od domácností určené do pracovného prostredia, teda pre podnikateľov, firmy, organizácie, úrady, inštitúcie a pod.

V rámci “Zeleného úradovania” sa kladie dôraz na ekologické nakladanie s odpadmi, spotrebou energie, vody a elektriny, ako aj s kladením zelených požiadaviek na výrobky a služby obstarávané v rámci verejného obstarávania.

Člen OZ Pestrec pre Vašu spoločnosť pripraví “na mieru ušitý” program, kde zohľadní vaše potreby a možnosti, a ktorým dôjde nielen k zelenšimu úradovaniu, ale zároveň aj k úspore vašich financií.

Pre koho sú tieto aktivity určené:

Spoločnosti, firmy, organizácie, úrady a/alebo inštitúcie, ktoré chcú fungovať ekologickejšie, uvedomujú si svoju spoločenskú zodpovednosť a majú záujem znížiť náklady.