Zero Impact

Zero Impact

Videli ste film Drtivý dopad (Grave impact)? Tak Zero Impact (Nulový dopad) je jeho presným opakom.
Ide o komplexný balík opatrení, ktorých cieľom je zníženie Vašej ekologickej stopy na najnižšiu možnú mieru,  rešpektujúc pritom Vaše potreby a Vaše reálne možnosti.
Zero Impact Vám využijete najmä vtedy, pokiaľ sa Vám darí napr. znižovať odpad, ale neviete si dať rady v rámci ekologizácie vlastnej dopravy alebo spotreby energie a vody v domácnosti.    
Aby jednoducho nenastala taká situácia, že budete vzorne aplikovať princípy zero waste, no potom nechtiac prepálite a kúpite si nové auto alebo pôjdete na predĺžený víkend letecky do Ríma.
Opatrenia zahŕňajú najmä dopravu, nakupovanie, stravovanie, nakladanie s odpadmi, ale aj bývanie a s ním spojenú spotrebu energie, vody a elektriny.
Pre koho sú tieto aktivity určené:
Jednotlivci, domácnosti, spoločnosti, firmy, organizácie, úrady a/alebo inštitúcie, ktoré chcú fungovať ekologickejšie, uvedomujú si svoju spoločenskú zodpovednosť a zároveň majú záujem znížiť náklady.
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.