Sumár aktivít OZ Pestrec za rok 2020

Ako v celom svete, aj pre Pestrec bol rok 2020 v znamení Koronakrízy.

Väčšina aktivít, ktorým sa Pestrec venoval v roku 2019, stagnovala, no predsa sa nám podarilo niečo vyparátiť 🙂

Z pohľadu druhu aktivít dominovala jednoznačne envirovýchova, nosná téma pre OZ Pestrec.

V rámci envirovýchovy, pokiaľ to bolo možné a školy neboli zavreté, sme realizovali prednášky a workshopy (niektoré aj online) na viacerých základných školách a letných táboroch v nitrianskom kraji, kde sa deti okrem iného učili nevytvárať a separovať odpad, kompostovať. Taktiež sme so žiakmi hovorili o pocitoch a citoch zvierat a učili sa ich chrániť.

OZ Pestrec sa zapojilo aj do systému poberania kultúrynch poukazov ako kultúrna inštitúcia a nadviazalo s viacerými školami v regióne posluprácu, s niektorým aj dlhodobú, za čo sme nesmierne vďační.

Ďakujeme tiež veľmi pekne za Vaše 2% z daní, ktoré sme použili va výrobu kurníka pre sliepky zachránené z veľkochovu. Ide o dlhodobý projekt OZ Pestrec, kde by sme chceli založiť prvú azylovú farmu na Slovensku.

 

20180816_140305

Po väčšinu roka sme tiež zásobovali zero waste obchody a ekologické spoločnosti Zero waste produktami, z ktorých dominovali látkové vrecká a látkové znovupoužiteľné odličovacie tampóny.

OZ Pestrec sa tiež zapojil do viacerých verejných či súkromných grantov a výziev, z ktorých sme úspeli v programe Tesco pomáha s naším konceptom knižnice vecí.

Stali sme sa tiež členom združenie environemntálnych neziskových organizácii Špirála a anstavili sme spoluprácu so štátnymi išntitúciami do budúcna.

Uviíme teda, aký bude rok 2021, snáď už bez lockdownov a rúšok. Držíme palce.