Sumár aktivít OZ Pestrec za rok 2019

Rok 2019 bol pre OZ Pestrec mimoriadne pestrý.

Z pohľadu druhu aktivít dominovali envirovýchova a vytváranie zero waste produktov, teda dve z troch nosným tém OZ Pestrec.

V rámci envirovýchovy sme realizovali prednášky a workshopy základných školách a letných táboroch, kde sa deti okrem iného učili nevytvárať a separovať odpad, kompostovať, a tiež sme navštívili skládku v Zlatých Moravciach. Taktiež sme so žiakmi hovorili o pocitoch a citoch zvierat a učili sa ich chrániť.

OZ Pestrec sa zúčastnilo aj viacerých väčších akcií, ako napr. Ekotopfilm v Banskej Bystrici, kde sme so žiakmi základných a stredných škôl debatovali o odpade a ekologickej stope, ako aj podujatia Biela Noc v Bratislave.

Pre deti sme tiež vytvorli bohatý program v rámci family day  (program pre zamestnancov firiem a ich deti organizovaný ich zamestnávateľom), kde sme deti učili šiť látkové vrecká a vyrábať včelie plátno (včelobal).

Ďalej sme pre deti realizovali viaceré interaktívne čítania skvelých envirorozprávok z dielne vydavateľstva Egreš.

 

Ponúkame unikátny ZERO IMPACT

Po celý rok sme tiež zásobovali zero waste obchody a ekologické spoločnosti Zero waste produktami, z ktorých dominovali látkové vrecká a látkové znovupoužiteľné odličovacie tampóny.

Neminula nás však ani téma ekoporadenstva a mentoringu, realizovali sme napríklad prednášku o princípoch zero waste pre mamičky na materskej.

Pravidelne spolupracujeme s našimi priateľmi a partnermi ako Mylo, Bezobalis, Quinta Essentia, Egreš, Zvierací Ombudsman, atď.

Rok 2019 v číslach:

1
prednášok a workshopov
1
prednášky na Ekotopfilme
1
interaktívnych čítaní pre deti
1
látkových vreciek
1
firemné dni pre zamestnancov
1
látkových tampónov