Envirovýchova

20181110_145945

V rámci bloku “Envirovýchova” naše OZ ponúka aktivity a organizovanie tematicky ladených podujatí pre školské a mimoškolské zariadenia (napr. aktivity v rámci Dňa Zeme, ročných období, konca roka).

Témy pokrývajú pôdu, vodu, vzduch, odpad, dopravu, nakupovanie, stravovanie a tiež aj ekologickú stopu.

Pomocou “výučby” zážitkovou formou si žiaci vytvárajú hodnotovú orientáciu a postoje v prospech životného prostredia, bližšie spoznávajú dôsledky a dopady ich každodenných činností naň a učia sa rozmýšlať v globálnom celosvetovom kontexte.

Aktivity v rámci “Envirovýchovy” sú buď jednorazové alebo dlhodobé, v závislosti od požiadaviek a očakávaní školských a mimoškolských zariadení.

Ponúkame tiež interaktívne čítanie enviro rozprávok Gréta a Na kraji lesa z dielne vydavateľstva Egreš.

Pre koho sú tieto aktivity určené:

Ide najmä o žiakov základných a stredných škôl, no OZ Pestrec ponúka aktivity aj pre deti v predškolskom veku, ako aj pre študentov vysokých škôl. V prípade záujmu o viac informácií nás prosím kontaktujte.

O2BA1341
Príklady realizovaných akcií: Deň Zeme (Komunitné centrum Makovice, Stupava), Dni hrdinov (enviro tvorivé dielne, firemný klient), Interaktívne čítanie – enviro tematiky (rôzne) a pod.; Eviroprednášky (na rôzne témy)