Envirovýchova

V rámci bloku “Envirovýchova” naše OZ ponúka aktivity a organizovanie tematicky ladených podujatí pre školské a mimoškolské zariadenia (napr. aktivity v rámci Dňa Zeme, ročných období, konca roka).

Témy pokrývajú pôdu, vodu, vzduch, odpad, dopravu, nakupovanie, stravovanie a tiež aj ekologickú stopu.

Pomocou “výučby” zážitkovou formou si žiaci vytvárajú hodnotovú orientáciu a postoje v prospech životného prostredia, bližšie spoznávajú dôsledky a dopady ich každodenných činností naň a učia sa rozmýšlať v globálnom celosvetovom kontexte.

Aktivity v rámci “Envirovýchovy” sú buď jednorazové alebo dlhodobé, v závislosti od požiadaviek a očakávaní školských a mimoškolských zariadení.

Ponúkame tiež interaktívne čítanie enviro rozprávok Gréta a Na kraji lesa z dielne vydavateľstva Egreš.

Pre koho sú tieto aktivity určené:

Ide najmä o žiakov základných a stredných škôl, no OZ Pestrec ponúka aktivity aj pre deti v predškolskom veku, ako aj pre študentov vysokých škôl.

O2BA1341

Príklady realizovaných akcií:

Deň Zeme (Komunitné centrum Makovice, Stupava), Dni hrdinov (enviro tvorivé dielne, firemný klient), Interaktívne čítanie – enviro tematiky (rôzne) a pod.; Eviroprednášky (na rôzne témy)

Interaktívne enviročítanie

Realizujeme interaktívne čítanie environmentálnych rozprávok pre všetky deti, telom aj dušou 🙂 Veríme, že príbehy majú svoju moc a práve touto zážitkovou formou chceme v deťoch prebudiť záujem o ochranu životného prostredia cez osudy rozprávkových hrdinov.

Pre koho sú aktivity určené:

Predškolské zariadenia, základné školy, školské kluby, knižnice.

Dĺžka interaktívneho čítania a následného workshopu je závislá od požiadaviek a očakávaní školských a mimoškolských zariadení, zvyčajne však ide o jednu hodinu (60 minút). Po interaktívnom čítaní rozprávky nasledujú tvorivé eko dielničky počas ktorých sa deti kreatívne venujú príbehu, a rozprávame sa o príbehu a informáciách získaných počas čítania.

Aktuálna ponuka kníh:

Spolupracujeme s uvedomelým vydavateľstvom Egreš a aktuálne ponúkame interaktívne čítanie dvoch krásnych knižiek z ich dielne.

GRÉTA

Citlivá, krásne ilustrovaná knižka pre deti rozpráva príbeh o podmorskej speváčke, veľrybe Gréte. Zo dňa na deň statí hlas a nikto nevie prečo. Až v podmorskej ambulancii zvieratká zistia, že choroby im spôsobujú odpadky, ktoré do mora nepatria. Rozhodnú sa preto konať.Publikácia hravým spôsobom odkrýva deťom jednu z najvážnejších súčasných tém, ktorou je znečisťovanie oceánov. Situácia je naozaj vážna a podľa vedcov hrozí, že do roku 2050 bude v moriach viac plastov ako rýb.

NA KRAJI LESA

Príbeh syslíka Filipa, korytnačky Alice a hlucháňa Kamila je o hľadaní šťastného domova. Zvieratká prestane baviť sladké prázdninové ničnerobenie a chcú v lete zažiť niečo výnimočné. Príbuzní im porozprávajú o dávnom idylickom mieste, kde žili ich predkovia. A oni si uvedomia, ako sa príroda a život zvierat vplyvom človeka neúprosne mení. Vďaka novým ľudským obyvateľom lesa sa ukáže, že je stále možné prinavrátiť človeka a prírodu do rovnovážneho stavu.