2% dane 2019

Darujte Vaše 2% z daní za rok 2019

Ďakujeme, že uvažujete nad možnosťou venovania svojich 2% z daní práve pre OZ Pestrec.

Napriek tomu, že ide “iba” o dve percentá, pre OZ Pestrec ide o veľmi dôležitú hodnotu, ktorú vieme pestro pretaviť do niečoho veľmi prospešného.

Ako Vaše darované 2% využijeme?

Vaše 2% použijeme na realizáciu prednášok a workshopov pre žiakov základných a stredných škôl v nitrianskom kraji. V rámci envirovýchovy ponúkame školám možnosť vybrať si z viacerým envirotém ako odpady, ekologická stopa alebo zviera nie je vec.

Všetky prednášky robíme zážitkovo, veľa s deťmi diskutujeme a tiež si veľakrát niečo vyrobíme alebo sa ideme niekam pozrieť (pri téme odpadov sme napríklad navštívili skládku odpadov v Zlatých Moravciach).

Pre úplné informácie o našich aktivitách si môžete pozrieť náš Sumár aktivít za rok 2019.

Oslovili sme Vás?

Ak sa Vám vyššie uvedené aktivity zapáčili, budeme veľmi radi, ak nás podporíte. Aj s Vašou pomocou totiž budeme môcť prinášať environmentálne témy na školy a formovať tak novú generáciu environmentálne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa nebudú báť bojovať za svoju lepšiu a zelenšiu budúcnosť.

Bližšie informácie, ako 2% poukázať nájdete nižšie.

Informácie k poukázaniu 2% pre OZ Pestrec:
IČO: 51843471
Právna forma: občianske združenie
Názov: Pestrec
Ulica: Jedľové Kostoľany
Číslo: 395
PSČ: 95196
Obec: Jedľové Kostoľany

Tlačivá k poukázaniu 2%:
Môžete použiť naše tlačivá pdfVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (už predvyplnené) a
pdfPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Alebo si môžete stiahnuť čisté tlačivá zo stránky Finančnej správy alebo zo stránky www.rozhodni.sk.

Ak ste Zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ, do 17.02.2020 požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyplnil  pdfPotvrdenie o zaplateni dane z prijmov

Následne vyplňte formulár pdfVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO. (Pozor na IČO, ktoré je potrebné zarovnať sprava.)

Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

Obe tlačivá je potrebné doručiť či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30.04.2020.

Ak ste Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie, jeho súčasťou je aj vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Posledný termín na jeho podanie je 31.03.2020, ak ste neoznámili daňovému úradu predĺženie termínu.

Ako Právnické osoby štandardne poukazujete 1% dane.

Môžete však poukázať až 2% dane, ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% dane.

Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.03.2020 (v prípade, že ste neoznámili odklad).