Členovia

Členovia

Za vznikom oz.Pestrec stoja Žofka a Michal, ktorí sa rozhodli naplno sa venovať tomu, čomu veria, že má zmysel pre všetkých, a to je ochrana životného prostredia. Po rokoch v meste sa presťahovali na krásny štál,kde žijú dobrovoľný minimalizmus a spätosť s prírodnými cyklami a postupne vďaka priateľom a partnerom o.z.Pestrec rozširujú lásku k Zemi v praxi.
Žofka Kutlíková Jakubová
predsedníčka OZ Pestrec
zofia@ozpestrec.sk
Michal Kutlík
člen Výboru
michal@ozpestrec.sk